Link Techno IK Programı Güncel Fiyat Listesi

Yükleniyor...

TECHNO ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ

Ürünler
Tek Çok (2) Eğitim Fiyatı Eğitim Saati
İnsan Kaynakları (*)
Organizasyon Şeması, Personel Yönetimi, Ücret Yönetimi, Bordro ve Tahakkuk, Elektronik Veri Yönetimi, Raporlama, İzin Yönetimi, Harcırah Yönetimi
9.245 10.170 5.025 20
Fark Bordrosu (*) 4.635 5.100 675 2
Kıdem Yükü Modülü (*) 6.970 7.670 675 2
IK Web Servis (*) 11.275 (Sınırsız) 995 3
Aday Yönetimi 4.705 5.180 675 2
Eğitim Yönetimi 4.705 5.180 675 2
Sağlık Yönetimi 4.705 5.180 340 1
Tahsisli Eşya Yönetimi 4.075 4.485 340 1
Kariyer Yönetimi 5.170 5.690 675 2
Performans Takip 4.705 5.180 340 1
e-Reçete 1.360 340 1
İSG Entegrasyonu (*) 5.175 280 1