yandex
Link Techno IK Programı Güncel Fiyat Listesi

Yükleniyor...

1 KASIM 2023 - 31 ARALIK 2023 TECHNO ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ

Ürünler
Tek Çok (2) Eğitim Fiyatı Eğitim Saati
İnsan Kaynakları (*)
Organizasyon Şeması, Personel Yönetimi, Ücret Yönetimi, Bordro ve Tahakkuk, Elektronik Veri Yönetimi, Raporlama, İzin Yönetimi, Harcırah Yönetimi
40.525 44.580 34.275 35
Fark Bordrosu (*) 20.355 22.395 5.525 4
Kıdem Yükü Modülü (*) 30.560 33.620 5.525 4
IK Web Servis (*) 49.405 (Sınırsız) 4.605 4
Aday Yönetimi 20.625 22.690 4.265 3
Eğitim Yönetimi 20.625 22.690 6.865 5
Sağlık Yönetimi 20.625 22.690 5.525 4
Tahsisli Eşya Yönetimi 17.880 19.670 1.625 1
Kariyer Yönetimi 22.680 24.950 5.525 4
Performans Takip 20.625 22.690 1.625 1
e-Reçete 5.985 1.625 1
İSG Entegrasyonu (*) 22.695 1.625 1