yandex
Link Techno IK Programı Güncel Fiyat Listesi

Yükleniyor...

1 OCAK 2023 - 31 MART 2023 TECHNO ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ

Ürünler
Tek Çok (2) Eğitim Fiyatı Eğitim Saati
İnsan Kaynakları (*)
Organizasyon Şeması, Personel Yönetimi, Ücret Yönetimi, Bordro ve Tahakkuk, Elektronik Veri Yönetimi, Raporlama, İzin Yönetimi, Harcırah Yönetimi
24.835 27.320 13.052 20
Fark Bordrosu (*) 12.470 13.720 1.780 2
Kıdem Yükü Modülü (*) 18.725 20.600 1.780 2
IK Web Servis (*) 30.275 (Sınırsız) 2.580 3
Aday Yönetimi 12.635 13.900 1.780 2
Eğitim Yönetimi 12.635 13.900 1.780 2
Sağlık Yönetimi 12.635 13.900 995 1
Tahsisli Eşya Yönetimi 10.955 12.055 995 1
Kariyer Yönetimi 13.895 15.285 1.780 2
Performans Takip 12.635 13.900 995 1
e-Reçete 3.665 995 1
İSG Entegrasyonu (*) 13.905 795 1