yandex
Link e-irsaliye Programı

Yükleniyor...

Link e-İrsaliye

link efatura
Kağıt irsaliye ile aynı hukuki niteliklere sahip, merkezinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın olduğu, sadece uygulamaya kayıtlı şirketler arasında gerçekleşen, üzerinde kağıt irsaliye’de bulunması gereken tüm bilgilerin yer aldığı çözümdür. e-İrsaliye, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, 213 Sayılı VUK gereği; bir irsaliyede yer alması gereken tüm bilgileri barındıran, uygulamaya kayıtlı şirketler arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir. Tüm sevk irsaliyeleri e-İrsaliye olarak düzenlenebilecek, taşıma irsaliyeleri ise kağıt olarak düzenlenmeye devam edecektir.

e-İrsaliyeyi Kimler Kullanabilir?

e-irsaliye

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre, e-Fatura sistemine kayıtlı olan şirketler 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren gönüllü, 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren ise zorunlu olarak e-İrsaliye Uygulamasına geçmekle mükelleftirler.

Link e-İrsaliye Özellikleri

  • Merkezinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın olacağı sistemde; e-İrsaliyeler alıcısına e-Fatura sisteminde olduğu gibi GİB aracılığıyla, elektronik ortamda teslim edilecek.
  • İrsaliye düzenleyenin kimliği ve irsaliyenin değişmezliği; tüzel kişi mükelleflerde mali mühürle, gerçek kişi mükelleflerde mali mühür ile sağlanır.
  • e-İrsaliye’nin, ürünlerin fiili sevkinden önce düzenlenerek, GİB sistemi üzerinden alıcısına başarılı bir şekilde iletilmesi gereklidir.
  • Ürünlerin fiili sevkiyatı sırasında, e-İrsaliye’nin çıktısının ürünleri taşıyan araç içinde bulunması zorunludur.
  • Araç içinde bulunması gereken e-irsaliye çıktısının ayrıca imzalanmasına gerek bulunmamaktadır.
  • Sevk edilecek ürünlere ilişkin e-Fatura düzenlenmiş ise, e-İrsaliye üzerinde e-Faturanın belge numarasına da yer verilmelidir.
  • E-İrsaliye ekranlarında karekod bulunmak zorundadır.
  • e-İrsaliyelerin GİB sistemlerinden elektronik ortamda sorgulanması, doğrulanması ve görüntülenmesi karekod ile yapılmaktadır.
  • Ürünlerin tesliminde, teslim edilen mal ve e-İrsaliye kontrol ederek, alıcı tarafından irsaliye yanıtı ile süreç tamamlanmaktadır.