yandex
Link Muhasebe Programı Satış ve Desteği

Yükleniyor...

Link Güneş Programı

link güneş programı

Link Bilgisayar Güneş Programı, orta ve büyük ölçekli kurumların finans, üretim, satış, satın alma, planlama ve benzeri tüm iş süreçlerini bir bütün olarak ele alan bir Kurumsal Kaynak Planlaması yazılımıdır. Üretim, ticaret, sağlık, inşaat, turizm, lojistik ve akla gelebilecek tüm sektörlerdeki ihtiyaçlara göre hazırlanmış sektör bağımsız bir üründür. Tüm Link programları ile entegre çalışır. Link ana bayi olarak tüm programların satışını vermekteyiz. Link muhasebe programları için bizden teklif alın.

link güneş sistemi programının kullanımı ve desteği konusunda youtube kanalımızı ziyaret ederek link güneş sistemi konusunda ücretsiz destek alabilirsiniz. Link programları konusunda karşılaştığınız sorunlar için profesyonel Link desteği almak istiyorsanız (212) 213 93 64 numaralı telefondan Link Destek hattımızı arayabilirsiniz.


Genel Özellikler

link güneş

Evrak Onay Akışı

Bilginin kontrollü yönetilmesi amacıyla oluşturulan evrak onay akışı, Güneş Sistemi Li-Nova içinde oluşan evrakların onaydan geçirilmek üzere dolaşıma çıkarılmasını sağlamaktadır

 • Evrak Onay Akışıile, onaylanacak evrak tipleri belirlenir
 • İlgili evrakların istenilen özelliğe sahip olanları onay mekanizmasına dahil edilir
 • Evrakları onaylayacak kullanıcılar sisteme hiyerarşik bir sıra ile tanımlanır
 • Kullanıcı şirkette veya şirkette olmasa da bulunduğu ortamdan mail olarak gelen onaylama evrağını onaylayarak, evrak onayını tamamlamış olur, yada evrakları Güneş Sistemi Li-Nova içinde onay bekleyen evraklardan onaylayarak sisteme kabul edilmesi imkanı verilir
 • Evraklar onaylanana kadar sanal bir evrak olarak sistemde dolaşır
 • Onaya gönderilen evrağın hangi aşamada olduğu takip edilebilir
 • Onaylanmayan evrağın onaylanmama nedeni kaydedilebilir
 • Onaylanan evrakların bir merkezde toplanarak arşivlenmesi mümkündür

Güvenlik

İşletmeler için büyük önem taşıyan kritik bilgilerin yalnız ilgili kişilerin kullanımına sunulması amacıyla Güneş Sistemi Li-Nova içinde geniş güvenlik özellikleri tasarlanmıştır. Kullanıcıveya Kullanıcı grupları bazında okuma, yazma ve değiştirme özellikleri tanımlı adımlara göre verilebilmektedir

 • Seçenekler bazında tanım verilebilir
 • Dosya, Saha ve Evrak bazında tanım verilebilir
 • Dosyalara Güvenlik kodları verilebilir
 • Raporlar kullanıcılar bazında güvenlik işlemine tabi tutulabilir
 • Evraklarda istenilen sahalar için bilgi girişi zorunlu hale getirillebilir
 • Kullanıcı menüsünde sadece yetkisi olan evraklar görüntülenebilir
 • Kullanıcı şifreleri, şifreleme standartlarına uygun şekilde belirlenir ve tanımlanan süre dolduğunda değiştirilir

Gölge Dosya

Sisteme girilmiş tüm bilgilere geriye dönük ulaşılmasını sağlayan gölge dosya özelliği, işletmelerin hata riskini en aza indirerek doğru bilgiye ulaşmaları için tasarlanmıştır.

 • Gölge Dosya ile olağan dışıbir kullanımın nereden ve kimden kaynaklandığının tespit edilir
 • Silinen ve değiştirilen tüm kayıtlara ulaşılarak bilgi üzerinde denetim ve istenilen bilgiye geri dönülme imkan sağlar
 • Kayıtlar üzerinde yapılan tüm işlemlerin hangi kullanıcı/lar tarafından, hangi tarih ve saatte işlem yapıldığına ilişkin istenilen bilgiler raporlanır
 • Bilgi paylaşımının verimli hale getirilmesi hedeflenerek, Gölge Dosya’da yer alan bilgilerin transfer edilebilmesi sayesinde işletmelere hızlıve güncel konsalidasyon imkanı sunulur

Raporlama

Güneş Sistemi Li-Nova’nın raporlamaya getirdiği esnek ve fonksiyonel çözümlerler, işletmelerin karar alma süreçlerinde etkin bir rol oynamaktadır. Sistemde genel iş akışları düşünülerek oluşturulmuş, geniş kapsamlı bir rapor bankası yer almaktadır Bunun dısında, kullanıcıların kendi istekleri doğrultusunda raporlar yaratabilmeleri için çok sayıda alternatifler ve kullanım kolaylıkları sunulmuştur.

 • Kullanıcıların istekleri doğrultusunda raporlar yaratılabilir
 • İşletmeler Güneş Sistemi Li-Nova içerisindeki bilgilere Excel veya diğer tablolama araçları ile ulaşarak raporlama yapabilir
 • Raporlama sonuçları görüntülenebilir, basılabilir, faks gönderilebilir veya XLS, PDF, TXT, HTML formatlarında dosya oluşturulup, e-posta gönderilebilir
 • Kullanıcı tarafından hazırlanan SQL View’ler program içersinden listeletilebilirv

Dövizli Kullanım

Güneş Sistemi Li-Nova içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemler yerel para birimi dışında istenilen bir döviz cinsine göre de takip edilebilmektedir. Dövizli kullanım özelliğiyle;

 • Merkez Bankası Döviz Kurlarının internetten otomatik transfer edilir
 • İstenilen döviz cinsine göre takip edilir
 • TL olarak girilen bilgiler dövize, döviz olarak girilen bilgiler TL’ye otomatik olarak çevrilebilir
 • Çapraz kur paritesine göre hesaplamalar yapılabilir
 • Sistemde kayıtlı tüm bilgiler işlem tarihindeki döviz cinsi ve kuru üzerinden raporlanabilir
 • Döviz kurundaki değişikliklerin izlenmesine yönelik grafiksel raporlar alınabilir
 • Farklı döviz cinsi ve kuruna göre analizler yapabilir

Muhasebe

Yasal Mali Mevzuat ve genel kabul görmüş prensipler dikkate alınarak hazırlanan Güneş Sistemi Muhasebe Çözümleri ile, işletmelerin operasyonları ve yasal yükümlülüklerini eş zamanlı bir şekilde yerine getirmeleri hedeflenmiştir

 • Ön muhasebede işlenen verilerin,e-Defter kurallarına uygun olarak muhasebe fiş kayıtlarına eş zamanlı işlenmesi
 • Muhasebe fiş kayıtlarının e-Defter uygunluğu kontrol edilip, hatalı bilgi girişlerinde uyarı mesajları ile kullanıcının uyarılması
 • Farklı dillerde hesap planı oluşturulabilmesi
 • Tanımlanan şablonlarla, dönemsel yansıtma fişlerinin otomatik olarak düzenlenebilmesi
 • İşletme faliyetleri sonucu oluşan gelir ve giderlerin, tanımlana masraf merkezlerine göre dağılımlarının izlenebilmesi
 • Form Ba/Bs listeleri tek tek veya konsolide olarak listelenmesi ve elektronik olarak gönderilmesi
 • Mizan, defter-i kebir, yevmiye defteri gibi yasal defterlerin ve bilanço kar zarar tablolarının Türk Lirasıve döviz cinsinden düzenlenebilmesi
 • Kur Farkı İşlemleri seçeneği ile kur farkından kaynaklanan değer artışve azalışları hesaplanıp, yevmiye kayıtlarının otomatik oluşturulabilmesi
 • Asgari Kayıt Saklama Modülü ile kayıtların istenildiğinde vergi denetimine hazır tutma yükümlülüklerini içeren bir raporlama dosyası hazırlanabilmesi
 • Fiş numaratör takibinin Gün, Ay ya da Yıl bazında 1’den başlayacak şekilde yapılabilmesi

Sabit Kıymet Yönetimi

Güneş Sistemi ile Sabit Kıymetlerin satın alınmasından başlayarak, elden çıkarılmasına kadar tüm dönemsel amortisman, değerleme ve enflasyon muhasebesine göre hesaplamaların yapılıp ilgili muhasebe hesaplarına yansıtılması işlemlerinin takip edilmesi sağlanmaktadır.

 • Sabit Kıymet amortisman hesabı için Azalan Bakiyeler (Hızlı) veya Eşit Tutarlar (Normal) yöntemlerinden birinin seçilebilmesi
 • Amortisman hesabının aylık ya da dönemsel olarak yapılıp,muhasebeye entegrasyonu
 • Satış bilgilerinin detaylı kaydedilebilmesi ve kalan miktar için amortisman hesabına devam edilebilmesi
 • Sabit Kıymet için satış faturası kaydı düzenlendiğinde, satış hareketlerine otomatik yansıtılabilmesi
 • Gider hareketlerinin detaylı kaydedilebilmesi ve maliyete eklenmesi
 • Sabit kıymetin maliyeti etkileyen alım faturası kayıtlarının, gider hareketlerine otomatik yansıtılması
 • Demirbaş kartında dönemsel ve yıllık amortisman işlemlerinin, yeniden değerlemeye göre veya enflasyon düzeltmesine göre detaylı olarak listelenebilmesi
 • G.İ.B. Ekonomik Ömür ve Amortisman Oranları Listesi’nin transferi ve kayıt bazında güncellenebilmesi
 • Dönemsel Karşılaştırma Listesi ile son hesaplanan dönem ile bir önceki döneme ait rakamlarının karşılaştırılabilmesi

Finans

Kısa, orta ve uzun vade de gerçekleştirilecek ödeme ve tahsilatların belirlenerek, eldeki finansal kaynakların en verimli şekilde kullanılması veya yeni finansal kaynakların yaratılması için stratejik kararların alınmasını sağlamaktadır. Böylelikle işletmelerin finansal kayıplarını en aza indirerek, doğabilecek zararlarını önleyici kararlar almaları sağlanmıştır.

 • Cari hesaplar niteliklerine göre (Kasa, Banka, Müşteri, Satıcı ve Diğer) detaylı takibi
 • Bekleyen güncel verilere kart ekranından çıkılmadan hızlı ulaşım
 • Müşterilerden alınanalacak çekleri veya senetlerinin, vadeleri, bankaları ve borçluları dikkate alınarak izlenebilmesi
 • Müşterilerin karşılıksız çek, protestolu senet ve diğer borçlarından doğan risklerinin detaylı olarak izlenmesi
 • Müşterilerden alınan çeklerin ciro, kasa/banka, tahsilat,teminat, iade, karşılıksız işlemlerinin takibi
 • Toplu olarak alınan ve verilen senet/çekler için bordro düzenlenerek ortalama gün ve vade tarihlerinin izlenmesi
 • Eldeki senet/çekler, beklenen tahsilatlar ve vadesi dolmamış faturalar dikkate alınarak, yapılması gereken ödemeler için nakit akışının planlanması
 • Bekleyen bakiyelerin yaşlandırma yöntemi ile hangi evraklardan oluştuğunun ve bekleme sürelerinin tespiti
 • Günlük detay, hesap ve vadelere göre icmal yaşlandırma raporları
 • Vade farkının, verilen faiz oranı üzerinden geç ve erken ödeme toleranslarıda dikkate alınarak Türk Lirası ve döviz cinsinden hesaplanıp, raporlanması
 • Kur Farkı İşlemleri seçeneği ile kur farkından kaynaklanan değer artış ve azalışların hesaplanıp, muhasebe yevmiye kayıtlarının otomatik oluşturulması

Satış Pazarlama

Satış tekliflerinin hazırlanması, onaylanan tekliflerin siparişe dönüştürülmesi, siparişten teslimata kadar, işletmelerin doğru zamanda ve uygun koşullarda müşterilerine ulaşmalarını sağlayacak tüm satış operasyonlarının yönetimi Güneş Sistemi ’nin satış ve pazarlama departmanları için sunduğu çözümlerle sağlanmaktadır.

 • E-Fatura ve e-Arşiv Faturası ile tam uyumludur
 • Fatura düzenlenen cari hesabın, e-Fatura uygulamasına dahil olan kullanıcılar listesinde olması durumunun kontrol edilerek hatalı evrak düzenlenmesinin engellenebilmesi
 • Her ürün, müşteri veya ürün ve müşteri gruplarıiçin farklı iskonto, birim ve valör gün gibi tanımların yapılabilmesi
 • Iskontoların net veya brüt satış tutarlara uygulanması
 • Müşteriler için tanımlanan kredi limitleri dikkate alınarak, satışların onaylanması veya engellenebilmesi
 • Bir analiz yapılırken bu analizin hangi kayıtlardan geldiğinin görüntülenebilmesi
 • Kampanya dönemlerinde geçerli olan fiyatların saat, gün, ay, yıl gibi zaman aralıklarında uygulanabilmesi
 • Değişik ürün gruplarından oluşan karma koli tanımlarının oluşturulabilmesi
 • Aynı müşteriye ait siparişlerin farklı teslim adreslerine istenilen miktarlarda yönlendirilebilmesi
 • Sektörel uygulamalarda hazırlanan fatura bilgilerinin, Güneş Sistemi’ne aktarılabilmesi
 • Ürün veya müşteriye göre teslimatıtamamlanan veya açıkta kalan siparişlerin izlenmesi