yandex
Elektronik Uygulamalar

Yükleniyor...

e-Dönüşüm Programları

link efatura programi

Link e-Fatura Programı

Vergi Usul Kanununa göre düzenlenmesi zorunlu olan belgelerde yer alan bilgileri içeren elektronik kayıtlar bütününü biçiminde oluşturulmuş faturayı ifade etmektedir. E-Fatura, standartlara bağlı kalarak alıcı ve satıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktadır.
Detaylı bilgi için tıklayınız.
link earsiv fatura programi

Link e-Arşiv Fatura Programı

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura, kağıt ortamında enaz iki nüsha olarak düzenlenerek ilk nüshası (aslı) müşteriye verilen, ikinci nüshası ise yine kağıt ortamında aynı kanunun muhafaza veibraz hükümlerine göre mükelleflerce saklanılan bir belgedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

link e defter programi

Link e-Defter Programı

Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin GİB tarafından belirlenen format ve standartlara uygun olarak elektronik ortamda hazırlanması, değişmezliği ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınmasıdır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.
link e irsaliye programi

Link e-İrsaliye Programı

Kağıt irsaliye ile aynı hukuki niteliklere sahip, merkezinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın olduğu, sadece uygulamaya kayıtlı şirketler arasında gerçekleşen, üzerinde kağıt irsaliye’de bulunması gereken tüm bilgilerin yer aldığı çözümdür.

Detaylı bilgi için tıklayınız.